Conjoint analysis in farma

Kleine populaties

De farmaceutische industrie vereist een speciale conjoint analysis aanpak. De (vaak) kleine steekproeven met artsen stellen extreme eisen aan het ontwerp van het conjoint onderzoek.

Aard van productkeuze

Maar meer nog dan het probleem van een kleine populatie, is er de aard van de productkeuze. Voor een arts heeft een farmaceutisch product in veel gevallen slechts één eigenschap: de werkzame stof. Andere eigenschappen, zoals het merk en de prijs van het product, spelen voor de arts een veel kleinere rol. Daarentegen is het de patiënt die varieert op eigenschappen, waarop de arts zijn productkeuze moet baseren. Wat is zijn leeftijd? Wat zijn de indicaties? Welke middel gebruikt hij nu? Kan ik therapietrouw verwachten? Het zijn deze vragen die de arts uiteindelijk bewegen om het ene middel of het andere middel voor te schrijven. Het zijn dus ook deze vragen die belangrijk zijn bij de productontwikkeling en marketing van de farmaceut.

Conjoint task farma

Figuur: voorbeeld van een conjoint analysis keuzetaak voor farma.

Integratie Prospect Theory

Arenoe Marketing Intelligence integreert als enige marktonderzoeksbureau in Nederland Prospect Theory in conjoint analysis marktonderzoek. Hoewel deze combinatie met name voordelen oplevert voor diensten (waarbij het huidige contract het referentiepunt vormt), zijn ook sterke verbeteringen aangetoond in (FM)CG waarbij het referentiepunt iemands ‘vaste’ merk is dat veelal zonder er bij na te denken uit het schap wordt gepakt.

Omkering van de vraagstelling

Deze zogenaamde ‘omkering van de vraagstelling’ is niet mogelijk met standaard conjoint analysis. Arenoe Marketing Intelligence ontwikkelde een nieuw en uniek onderzoeksmodel voor farma, inclusief server-software, om artsen via deze methode te ondervragen. De resultaten geven een compleet beeld van het artsenlandschap (inclusief segmenten) en hun motivaties om bepaalde middelen voor bepaalde patiënten in te zetten. Daarnaast levert het model betrouwbare voorspellingen van het marktaandeel van nieuwe en bestaande geneesmiddelen.

Informatie

Voor meer informatie over conjoint analysis en screening rules, bel of mail ons gerust. We vertellen er graag meer over.