Referenties

Opdrachtgevers:


Testimonials:

“Bjorn Arenoe heb ik leren kennen als een enthousiast en gedreven onderzoeker, die uitermate goed thuis is in conjunct meten. Ook wanneer het gaat om een complexe problematiek, weet hij tot een onderzoeksoplossing te komen die aan het marketingvraagstuk recht doet. Hij is bovendien in staat om op een eenvoudige en heldere manier de gekozen opzet te beargumenteren; dat geldt ook voor de uitkomsten van een conjunct meten-studie evenals de implicaties daarvan, of het publiek nu bekend is met conjunct meten of niet. Al met al kan ik Bjorn Arenoe van harte aanbevelen; hij streeft ernaar de klant echt ter wille te zijn, wat wordt gecombineerd met een uitermate prettige manier van samenwerken”.


Ciska Glerum, Research Manager Particulieren a.i., Nationale-Nederlanden (ING Insurance Services)“Onlangs hebben wij door Bjorn Arenoe een conjunct meten studie laten uitvoeren om te achterhalen wat onze huurders bereid zouden zijn te betalen voor bepaalde woningverbeteringen. Hoewel wij niet eerder met conjoint analysis hadden gewerkt werden we aangenaam verrast door de unieke inzichten die deze methode woningcorporaties kan bieden, zeker in de huidige tijd waarin van ons een meer marktgerichte instelling wordt verwacht. De resultaten werken ondersteunend bij het nemen van de juiste investeringsbeslissingen. Bjorn’s enthousiasme en kennis van zaken maakten verder dat wij het hele traject als zeer positief en leerzaam hebben ervaren”.


Ronald Luiten, Concernadviseur, Woonbron“De Kamer van Koophandel helpt ondernemers verder met ondernemen. Hiervoor is actuele kennis over de behoeften die spelen bij ondernemers noodzakelijk. Zo hebben wij onlangs de wensen van ZZP-ers omtrent flexibele bedrijfshuisvesting in kaart gebracht middels de conjunct meten methode. Bjorn Arenoe heeft ons geholpen bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek en de interpretatie van de resultaten. De samenwerking met Bjorn hebben wij als zeer prettig ervaren en wat ons hierbij vooral is opgevallen is de enorme hoeveelheid kennis en ervaring die hij meeneemt, Bjorn weet goed en helder de mogelijkheden van conjunct meten over te brengen. Gecombineerd met zijn enthousiasme is hij een plezierige relatie om mee samen te werken”.


Rob van den Besselaar, Bedrijfsadviseur, Kamer van Koophandel“Wij hebben door Bjorn Arenoe een conjoint analysis onderzoek laten uitvoeren naar één van onze producten. De uitdaging was om de effecten van verschillende marketinginstrumenten (prijs, verpakking, promotieactivteiten, reclame, etc) op de productverkopen “uit elkaar te trekken” om zo de effectiviteit ervan individidueel te kunnen vaststellen. De eindoplossing was een onderzoeksmodel dat volledig op onze productmarkt was afgestemd en waarmee eenduidig beslissingen konden worden genomen over de te voeren productstrategie”.


Niels Kolthoff, Trade Marketeer, Hero Nederland“In 2009 heb ik een store survey laten uitvoeren om er achter te komen of de teruggang in omzet en klanten ook met andere factoren dan macro-economische te maken had. De conclusies uit het onderzoek bevestigden mijn eigen vermoedens en naar aanleiding daarvan heb ik versneld actie kunnen ondernemen. Onder andere is er een stap gezet in de opleidingen van personeel en heb ik twee nieuwe winkels gebouwd om op de wens van de klant inzake assortimentsgrootte en uitstraling van de winkel te kunnen inspelen. Het onderzoek was de investering waard, het gaf mij richting ten aanzien van doelstellingen en leverde uiteindelijk een bijdrage aan meer omzet”.


Mark Roffelsen, Algemeen Directeur, Praxis-WoreboPraktijkcases: