Acht fasen van het conjoint analysis project

Een conjoint analysis project is op te delen in acht fasen die bij Arenoe Marketing Intelligence los of gezamenlijk kunnen worden afgenomen:

 1. Ontwerp keuzetaken
  • Definiëren van de producteigenschappen
  • Constructie van de productprofielen en keuzetaken
  • Ontwikkelen beeldmateriaal
 2. Ontwerp vragenlijst
  • Opstellen van alle overige vragen die niet tot de conjoint module behoren
 3. Programmeren vragenlijst
  • Verwerken van de vragenlijst tot een interactieve (webbased) versie
 4. Dataverzameling / hosting
  • Hosting vragenlijst
  • Uitvoeren CAWI of CAPI veldwerk
 5. Analyse
  • Opschonen, modelleren en analyseren van de data
 6. Rapportage
  • Vertalen van de uitkomsten naar bedrijfsrelevante output en advies
  • What-if scenario analyse, prijsgevoeligheidsanalyse, productoptimalisatie, etc.
 7. Softwareontwikkeling
  • Programmeren van een software tool (‘marktsimulator’) waarmee de eindgebruiker op een interactieve manier zelf met de onderzoeksuitkomsten aan de slag kan gaan.
 8. Managementpresentaties / workshops / trainingen
  • Ondersteuning bij de uitrol van de onderzoeksresultaten in de organisatie
  • Creëeren van kennis, kunde en draagvlak omtrent de conjoint analysis methode